Οι φιλόδοξοι ηγέτες και οι διευθυντές τους θέλουν να συνεισφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Παρέχουμε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού τα οποία στοχεύουν στην ενεργητική μετάδοση γνώσης στους εργαζομένους της εταιρείας σας.

Διευθυντικά στελέχη και ηγέτες έρχονται σε μας, επειδή γνωρίζουν ότι λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή και πιο ρεαλιστική συμμετοχική καθοδήγηση.

Αναλαμβάνουμε έρευνα εντοπισμού νέων τάσεων στον τομέα όπου ανήκει ο οργανισμός όπως εταιρείες, ΜΚΟ και δήμους οι οποίοι εργάζονται σε προγράμματα της Ε.Ε.

Φανταστείτε ένα μέλλον όπου…

Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και την ευθύνη για εγχειρήματα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας, το οποίο με την σειρά του συντελεί στη λήψη καλύτερων αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.
Το προσωπικό σας είναι ο σημαντικότερος πόλος έλξης νέου ανθρώπινου δυναμικού.
Οι στόχοι υποστηρίζονται και προωθούνται από τους προϊστάμενους των τμημάτων και το προσωπικό και όχι μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Διευθυντές.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε αυτό το μέλλον πραγματικότητα.

Οι συγκρούσεις δεν θάβονται, ούτε συναρτώνται με ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την διχοτομία «σωστό/λάθος», αλλά ενισχύουν την ικανότητα του οργανισμού σας να μαθαίνει να προσαρμόζεται, να ανανεώνεται, να καινοτομεί και να παράγει αποτελέσματα.
Οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων βρίσκονται στην υπηρεσία αξιών που ξεπερνούν το ατομικό συμφέρον.
Οι εργαζόμενοι διερευνούν τί δυνατότητες υπάρχουν σε κάθε περίπτωση αντί να διαμαρτύρονται ή να ξεκινούν ενδοεταιρικές συγκρούσεις για την αύξηση της επιρροής τους.
Οι συνεργάτες σας σάς βοηθούν να γίνετε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πλέον επιτυχημένες εταιρείες στον χώρο σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Fractality – Το σεμινάριο αυτό αποτελεί εισαγωγή στην Οργανωσιακή Μάθηση και τα οφέλη της, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία. Παρουσιάζεται μια νέα οπτική που προσφέρει έμπνευση και λύσεις  σε θέματα που ήδη απασχολούν τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Καλλιεργώντας βασικές ηγετικές και μαθησιακές ικανότητες επιτυγχάνονται ουσιαστικές αλλαγές και προωθείται η ανάπτυξη και η εξέλιξή της επιχείρησης.

Διάβασε την περιγραφή

Fractality – Το βιωματικό αυτό σεμινάριο παρέχει εργαλεία για σταδιακό μετασχηματισμό μέσω συνεχούς βελτίωσης και επίτευξης στόχων καθώς και τεχνογνωσίας αιχμής στην ενδυνάμωση των ανθρώπων. Καλλιεργώντας βασικές ηγετικές και μαθησιακές ικανότητες στα μέλη του οργανισμού επέρχονται ουσιαστικές αλλαγές και προωθείται η ανάπτυξη και η εξέλιξή τους.

Διάβασε την περιγραφή

Fractality – Το ΑλλάΖω είναι ένα πρόγραμμα πλήρους μετασχηματισμού της εταιρικής κουλτούρας και του εργασιακού κλίματος με σκοπό την δημιουργία πρότυπων και βιώσιμων οργανισμών στους οποίους οι άνθρωποι χαίρονται να εργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να συνεργάζονται και να είναι συνεχώς καινοτόμοι στην επίτευξη των σκοπών τους.

Διάβασε την περιγραφή

Fractality – Η Συλλογική Ευφυΐα oργανισμών αποτελεί πηγή αποκλειστικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και μπορεί να αξιοποιηθεί για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς μέσω καινοτόμων τεχνικών συντονισμού (facilitation). Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν ακόμη και σε μια ημέρα.

Διάβασε την περιγραφή

Fractality – Το mini ΑλλάΖω είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει στα στελέχη σας τις ικανότητες μετασχηματισμού της εταιρικής κουλτούρας και του εργασιακού κλίματος με σκοπό την δημιουργία πρότυπων και βιώσιμων οργανισμών στους οποίους οι άνθρωποι χαίρονται να εργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να συνεργάζονται και να είναι συνεχώς καινοτόμοι στην επίτευξη των σκοπών τους. 

Διάβασε την περιγραφή
Η Επιστήμη της Ευτυχίας στην Εργασία
Δείτε το!
  • fractality

    Η Fractality είναι συνεργάτης του iOpener Institute χρησιμοποιώντας τη μοναδική επιστήμη της Ευτυχίας στην Εργασία