“Εφαρμογές Οργανωσιακής Μάθησης για Υψηλή Αποδοτικότητα”

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί εισαγωγή στην Οργανωσιακή Μάθηση και τα οφέλη της, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία. Παρουσιάζεται μια νέα οπτική που προσφέρει έμπνευση και λύσεις  σε θέματα που ήδη απασχολούν τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Καλλιεργώντας βασικές ηγετικές και μαθησιακές ικανότητες επιτυγχάνονται ουσιαστικές αλλαγές και προωθείται η ανάπτυξη και η εξέλιξή της επιχείρησης.

Που απευθύνεται

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες, διοικητικά  στελέχη και όλους όσους ενδιαφέρονται να:

 • ενδυναμώσουν τον οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν
 • βελτιστοποιήσουν την απόδοση της εταιρίας τους χωρίς περαιτέρω δαπάνες
 • διατηρήσουν και να αξιοποιήσουν καλύτερα το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό

Τι θα επιτύχετε
 • Άριστες οικονομικές αποδόσεις
 • Πλήρη χρήση του δυναμικού σας
 • Αξιοποίηση της συλλογικής  ευφυΐας
 • Προώθηση καινοτομίας και συνεργασιών
 • Αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης
Περί τίνος πρόκειται
 • Είναι η νεότερη προσέγγιση του management, δοκιμασμένη για την αποτελεσματικότητά της
 • Είναι ανθρωποκεντρική και έχει στον πυρήνα της αξίες που προάγουν το ευ ζήν
 • Επιφέρει υψηλά επίπεδα δέσμευσης και παραγωγικότητας
 • Φέρνει  μεγαλύτερη  αίσθηση ικανοποίησης και χαράς

Η προσέγγιση αυτή αναπτύχθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο του MIT (Massachusetts Institute of Technology)  και έχει εφαρμοστεί σε μερικούς από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Shell, NSA).

Κατέβασε την περιγραφή του σεμιναρίου:

Εφαρμογές Οργανωσιακής Μάθησης για Υψηλή Αποδοτικότητα PDF