Συμβουλευτική
Ακαδημίες Ηγεσίας

Οι φιλόδοξοι ηγέτες και οι διευθυντές τους θέλουν να συνεισφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Το κάνουν αυτό, όταν είναι ειδικευμένοι όπως χρειάζεται να είναι. Τα ταχύρυθμα πρακτικά και διαδραστικά εργαστήρια δεξιοτήτων μας έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιηθεί η ικανότητα τους να αξιοποιούν το δυναμικό.

Σχεδιάζουμε και παραδίδουμε:

  • Ακαδημίες Ηγεσίας
  • Προσαρμοσμένες στρατηγικές λύσεις
  • Εφάπαξ εργαστήρια δεξιοτήτων
Καθοδήγηση Στελεχών

Διευθυντικά στελέχη και ηγέτες έρχονται σε μας, επειδή γνωρίζουν ότι λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή και πιο ρεαλιστική.συμμετοχική καθοδήγηση. Επιλεγόμαστε διότι υπερέχουμε βοηθώντας τη διοίκηση να χαλαρώσει και να δραστηριοποιηθεί, να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές της, και επιτρέπει σε όσους διοικούν να κάνουν το ίδιο.Η εμπειρία μας, η δέσμευση για την ποιότητα και την προσέγγιση που βασίζεται στην έρευνα να μας κάνει ηγέτες σε καθοδήγηση στελεχών και ομαδική καθοδήγηση στελεχών.Αυτός είναι ο λόγος που μας εμπιστεύονται για να εργαστούμε στα ανώτατα κλιμάκια.

Η Επιστήμη της Ευτυχίας στην Εργασία

Εκπαιδεύσεις
Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού

Παρέχουμε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού τα οποία στοχεύουν πάντα στην ενεργητική μετάδοση γνώσης στους εργαζομένους της εταιρείας σας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό εκπαιδευτικών αναγκών, την δημιουργία εκπαιδευτικών ομάδων, την διαμόρφωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού, εργαστήρια (workshops), εισηγήσεις, αξιολογήσεις, follow up και υποστήριξη στην εφαρμογή.

Erasmus+ Staff Training Workshops

We invite you to seize the day: to live with us an unforgettable educational and cultural experience in the cradle of civilization: Athens, Greece. We secure that any interested  public or private organization or NGO  active in the field of adult education, or in the field of labour market will have the opportunity to train its staff in the context of a variety of fully funded courses addressed to people working as education or administrative staff in any educational establishment, research institute, cultural organization, career guidance bodies, chamber of commerce, social enterprises etc. Training language is English.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Προγράμματα ΕU

Αναλαμβάνουμε έρευνα εντοπισμού νέων τάσεων στον τομέα όπου ανήκει ο οργανισμός όπως εταιρείες, ΜΚΟ και δήμους οι οποίοι εργάζονται σε προγράμματα της Ε.Ε.